Kadra
kp.dziedzictwo.org.pl

mgr Sylwia Radulska
dyrektor
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • filologia polska
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Katarzyna Sikora-Purszke
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z propedeutyką nauczania języka angielskiego
 • filologia polska
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Katarzyna Kraszewska
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie muzyczne

mgr Iwona Bistuła
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • terapia pedagogiczna
 • System Językowo-Migowy III stopień
 • Polski Język Migowy I stopień nauczycielski
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Lucyna Rapicka
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • rewalidacja i edukacja osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Anna Kuś
wychowawca
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Anna Klimosz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zarządzanie w oświacie

mgr Marlena Śleziak
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Franek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • edukacja polonistyczna w szkole podstawowej

mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie plastyczne – specjalność malarska
 • oligofrenopedagogika

mgr Weronika Dąbrowiecka
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • geografia
 • matematyka
 • logopedia (do 2021)

lic. Karolina Kopiec
wychowawca
 • filolog angielski
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Renata Sikora
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna

mgr Magdalena Chrapkiewicz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • logopedia

mgr Ewelina Wróblewska
 • pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem
 • pedagogika rewalidacyjna, specjalność: oligofrenopedagogika
 • neurologopedia

POZOSTALI PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

ks. diakon Wojciech Kamiński – nauczycielka religii katolickiej
mgr Janusz Lerch – nauczyciel religii ewangelickiej
Mieczysław Prawdzik – instruktor pływania, prowadzi zajęcia basenowe

Specjaliści:
mgr Bogusława Łagosz – psychoterapeuta
mgr Barbara Cieślar – tyflopedagog
mgr Romana Wrońska – rehabilitant, fizjoterapeuta

Pomoce nauczyciela:
Agata Pniok
Bogusława Solecka
Joanna Pniok
Bernadeta Dąbrowska
Jolanta Trombik
Jolanta Bistuła
Renata Andronik
Renata Dudek
Renata Kukuczka
Dorota Staniek

Kierownik ds. gospodarczych:
Beata Kościółek

Kuchnia:
Barbara Foltyn – intendent
Renata Gancarz – szef kuchni
Ewa Kubik – kucharka
Ewa Grzybek – kucharka
Agnieszka Kukucz – kucharka

Konserwator:
Andrzej Twardzik

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter