Kadra
kp.dziedzictwo.org.pl

mgr Sylwia Radulska
dyrektor
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • zarządzanie w oświacie
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • filologia polska
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Katarzyna Mróz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Sikora-Purszke
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z propedeutyką nauczania języka angielskiego
 • filologia polska
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Katarzyna Kraszewska
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie muzyczne

mgr Iwona Bistuła
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • terapia pedagogiczna
 • System Językowo-Migowy III stopień
 • Polski Język Migowy I stopień nauczycielski
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Sylwia Santarius
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza ze sztuką
 • instruktor Zumba Kids

mgr Róża Lis-Macura
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • integracja sensoryczna I stopień
 • integracja sensoryczna II stopień (w trakcie, do 28.02.2019 r.)

mgr Anna Klimosz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zarządzanie w oświacie

mgr Marlena Śleziak
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Franek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • edukacja polonistyczna w szkole podstawowej

mgr Agnieszka Wrońska
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie plastyczne – specjalność malarska
 • oligofrenopedagogika

mgr Agnieszka Skoczek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza

lic. Karolina Kopiec
wychowawca
 • filolog angielski
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Renata Sikora
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna

mgr Magdalena Chrapkiewicz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • logopedia

POZOSTALI PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA:
mgr Iwona Matuszny– nauczycielka religii katolickiej
mgr Janusz Lerch – nauczyciel religii ewangelickiej
Arkadiusz Brachaczek – trener, prowadzi zajęcia sportowe
Mieczysław Prawdzik – instruktor pływania, prowadzi zajęcia basenowe

Specjaliści:
mgr Magdalena Kapalska – terapeuta SI
mgr Olga Chybiorz – psycholog, surdopedagog
Roma Wrońska – rehabilitant

Pomoce nauczyciela:
Agata Pniok
Bogusława Solecka
Joanna Pniok
Bernadeta Dąbrowska
Jolanta Trombik
Jolanta Bistuła
Renata Andronik
Renata Dudek
Renata Kukuczka

Kierownik ds. gospodarczych:
Beata Kościółek

Kuchnia:
Barbara Foltyn – intendent
Renata Gancarz – szef kuchni
Ewa Kubik – kucharka
Ewa Grzybek – kucharka
Agnieszka Kukucz – kucharka

Konserwatorzy:
Adam Kościółek
Marek Śmierciak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter