Kadra
kp.dziedzictwo.org.pl

mgr Beata Klimczak
dyrektor
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • zarządzanie w oświacie
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 2022 r.

mgr Magdalena Rutkowska
wychowawca
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

mgr Katarzyna Kraszewska
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie muzyczne
 • terapia ręki

mgr Iwona Bistuła
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • terapia pedagogiczna
 • System Językowo-Migowy III stopień
 • Polski Język Migowy I stopień nauczycielski
 • pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • TUS – kurs kwalifikacyjny

mgr Lucyna Rapicka
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • rewalidacja i edukacja osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

mgr Anna Kuś
wychowawca
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Sylwia Jedzok
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Język migowy

mgr Urszula Kisiała
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna

mgr Iwona Witoszek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie plastyczne – specjalność malarska
 • oligofrenopedagogika
 • TUS – kurs kwalifikacyjny

mgr Karolina Kopiec
wychowawca
 • filolog angielski
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Renata Sikora
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna

mgr Magdalena Chrapkiewicz
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • logopedia
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
PRACOWNICY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA Im. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Beata Klimczak

Wychowawcy w poszczególnych grupach:
ŚWIETLIKI (3-latki) – mgr Urszula Kisiała, mgr Karolina Kopiec
KRASNALE (3-latki II) – mgr Iwona Witoszek, mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
SŁONECZKA (4-latki) – mgr Iwona Bistuła, mgr Magdalena Chrapiewicz
MYSZKI (5-latki I) – mgr Sylwia Jedzok, mgr Lucyna Rapicka
BIEDRONKI (6-latki I) – mgr Katarzyna Kraszewska, mgr Magdalena Rutkowska
SUPER SMYKI (6-latki II) – mgr Renata Sikora, mgr Karolina Kopiec, mgr Beata Klimczak
ks. Adrian Trzopek – nauczyciel religii katolickiej
mgr Janusz Lerch – nauczyciel religii ewangelickiej

Pomoce nauczyciela:
Joanna Pniok – Świetliki
Bogusława Solecka – Krasnale
Renata Dudek – Słoneczka
Dorota Staniek – Myszki
Bernadeta Dąbrowska – Biedronki
Agata Pniok – Super Smyki

Specjaliści:
mgr Olga Chybiorz – psycholog, surdopedagog, wczesne wspomaganie
mgr Barbara Cieślar – tyflopedagog
mgr Romana Wrońska – rehabilitant, fizjoterapeuta
mgr Magdalena Chrapkiewicz - logopeda

Kierownik ds. gospodarczych: Beata Kościółek

Kuchnia:
Barbara Foltyn – intendent
Renata Gancarz – szef kuchni
Ewa Kubik – kucharka
Ewa Grzybek – kucharka

Konserwator: Jerzy Borowski
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter