Kadra
kp.dziedzictwo.org.pl

mgr Beata Klimczak
dyrektor
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • zarządzanie w oświacie
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Katarzyna Kraszewska
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie muzyczne
 • terapia ręki
 • pedagogika specjalna-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Anna Kuś
wychowawca
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Urszula Kisiała
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna

mgr Iwona Witoszek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
wychowawca
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie plastyczne – specjalność malarska
 • oligofrenopedagogika
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
 • pedagogika specjalna-edukacja terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Karolina Kopiec
wychowawca
 • filolog angielski
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Renata Sikora
wychowawca
 • pedagogika przedszkolna
PRACOWNICY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA Im. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Beata Klimczak

Wychowawcy w poszczególnych grupach:
SÓWKI MĄDRE GŁÓWKI (3-latki) – mgr Renata Sikora, mgr Beata Klimczak
ŚWIETLIKI (3-4-latki) – mgr Urszula Kisiała, mgr Karolina Kopiec
KRASNALE (4-5-latki II) – mgr Anna Kuś, mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
SŁONECZKA (5-latki) – mgr Iwona Witoszek, mgr Magdalena Chrapiewicz
JEŻYKI (6-latki I) – mgr Katarzyna Kraszewska, mgr Magdalena Rutkowska
Ewa Szajor – nauczyciel religii katolickiej
mgr Janusz Lerch – nauczyciel religii ewangelickiej

Pomoce nauczyciela:
Dorota Staniek – Sówki Mądre Główki
Joanna Pniok – Świetliki
Jolanta Trombik – Krasnale
Renata Dudek – Słoneczka
Bernadeta Dąbrowska – Jeżyki

Specjaliści:
mgr Olga Chybiorz – psycholog, surdopedagog, wczesne wspomaganie
mgr Barbara Cieślar – tyflopedagog
mgr Łukasz Ponikiewski – rehabilitant, fizjoterapeuta
mgr Magdalena Chrapkiewicz - logopeda
mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek - pedagog specjalny
mgr Anna Kuś - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

Kierownik ds. gospodarczych: Beata Kościółek

Kuchnia:
Barbara Foltyn – intendent
Renata Gancarz – szef kuchni
Ewa Kubik – kucharka
Ewa Grzybek – kucharka

Konserwator: Bogdan Barchański