Ramowy plan dnia
kp.dziedzictwo.org.pl

6.30 - 7.45

 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.05 - 8.25

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 • Śniadanie.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.25 - 11.45

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

11.45 - 12.15

 • Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 • Obiad.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.15 - 13.15

 • Odpoczynek poobiedni. Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.

13.45 - 14.15

 • Podwieczorek I.

14.15 - 16.30

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15.30

 • Podwieczorek II.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter